Plan wydarzeń - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Wspomnienia poznańskiego nauczyciela pana Wawrzynkiewicza dotyczące jego ucznia Michasia.

2. Niekończące się powtarzanie lekcji przez chłopca.
- Odrabianie lekcji z panem Wawrzynkiewiczem.
- Nocna nauka Michasia.

3. Opinie pana Wawrzynkiewicza o niemieckiej szkole zaborczej.
- Nadmiar materiału zadawany uczniom.
- Uniemożliwianie przepracowanym uczniom prawidłowego rozwoju fizycznego.
- Bezwzględność niemieckich profesorów.
- Tępienie polskiego akcentu u uczniów i zmuszanie ich do mówienia po niemiecku.

4. Sytuacja rodzinna Michasia.
- Wdowieństwo matki chłopca.
- Pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny chłopca.
- Bycie wielka nadzieją matki i próba sprostania jej oczekiwaniom.

5. Charakteryzowanie Michasia przez pana Wawrzynkiewicza.
- Ocenianie chłopca jako średnio zdolnego, ale wytrwałego i dajacego szanse na rozwój intelektualny, który przyjdzie razem z rozwojem sił fizycznych.
- Nadwrażliwość chłopca i branie na siebie zbyt wielkie odpowiedzialności za zdrowie i szczęście matki.

6. Uczucie pana Wawrzynkiewicza dla pani Marii, matki Michasia.
- Dostrzeganie przez Wawrzynkiewicza różnic klasowych między panią Marią a nim.
-Niedawanie sobie nadziei na realizację tego uczucia.

7. Radość chłopca, kiedy otrzymywał dobre stopnie.
- Zmiana w wyglądzie chłopca spowodowana radością.
- Marzenia o pokazaniu matce cenzurki z samymi celującymi.
- Obiecywanie nauczycielowi, że będzie więcej dbał o swoje zdrowie.

8. Smutek i przygnębienie Michasia po otrzymaniu złych stopni.
-Podawanie jako przyczyny niepowodzenia niemożności wysłowienia się w języku niemieckim przez prymusa z klasy Michasia Owickiego.
- Rozpaczliwa energia chłopca wkładana w naukę po każdym niepowodzeniu.
- Obwinianie się przez chłopca o przysparzanie matce zmartwień, które mogłyby pogorszyć stan jej zdrowia.

9. Nocne ukrywanie się chłopca z książka w nieogrzewanym przedpokoju w obawie, że nauczyciel zabroni mu siedzenia po nocach.

10. Wykładanie Michasiowi historii, którą Stryj synowcom opowiedział przez pana Wawrzynkiewicza. Wzburzenie i płacz chłopca na wiadomość, że historia przekazywana mu w niemieckiej szkole jest kłamstwem.

11. Listy od matki, w których pisała synowi, że ma niezwykłe zdolności i że przyniesie jej spodziewaną pociechę. Destrukcyjny wpływy takich listów na chłopca, który zmagał się ze swoimi niepowodzeniami.

12. Bardzo słaba cenzura kwartalna chłopca wystawiona na Wszystkich Świętych.
- Uproszenie pana Wawrzynkiewicza przez chłopca, żeby nie wysyłał cenzury matce.
- Nadzieja na poprawienie stopni do Bożego Narodzenia.

13. Otrzymanie przez Michasia zaraz po Wszystkich Świętych trzech stopni celujących.
- Radość chłopca.
- Napisanie przez Michasia listu, w którym chwali się matce swoim sukcesem.

14. Niepowodzenia w szkole.
- Brak czasu na porządne przygotowanie się ze wszystkich przedmiotów.
- Fatalny polski akcent w języku niemieckim Michasia.
- Nieodrobienie przez Michasia i Owickiego pracy domowej.
- Publiczna nagana Michasia.
- Oskarżanie Michasia przez niemieckich nauczycieli o umyślne zatajenie pracy domowej przed panem Wawrzynkiewiczem.

15. Zmartwienie Michasia naganą.
- Odczuwanie przez chłopca fizycznego bólu.
- Otrzymanie listu od matki, w którym chwali go za poprzednie sukcesy, co zwiększa zmartwienie dziecka.

16. Osłabienie Michasia nazajutrz.
- Stracenie równowagi przez chłopca po włożeniu ciężkiego tornistra.
- Otrzymanie miernego z lekcji, którą umiał, ale zaląkł się i nie odpowiedział.

17. Zwątpienie chłopca we własne siły.

18. Otrzymanie przez Michasia listu od księdza Maszyńskiego z Zalesina – jego rodzinnej miejscowości.
- Pogłębienie zatroskania chłopca przez list, w którym ksiądz pisze, że nie tylko szczęście, ale i zdrowie matki zależą od jego wyników w nauce.
- Wołanie matki przez sen przepraszającym tonem.

19. List wysłany przez Wawrzynkiewicza do matki chłopca. Poinformowanie pani Marii o niepowodzeniach chłopca i konieczności odebrania go ze szkoły po Bożym Narodzeniu i zadbaniu o zdrowie dziecka.

20. Chwilowa poprawa stanu psychicznego Michasia pod wpływem słów Wawrzynkiewicza, że matce wie, jak bardzo się stara i oczekiwania na wyjazd do Zalesina, spotkanie z matką, siostrą Lolą i księdzem Maszyńskim.

21. Kolejne niepowodzenie Michasia.
- Nakazanie przez władze szkoły rozmawiania przez uczniów tylko po niemiecku.
- Nieumyślne złamanie zakazu przez Michasia.
- Otrzymanie przez Michasia kolejnej nagany za demoralizowanie innych uczniów.

22. Bolesne i egzaltowane zrezygnowanie chłopca.
- Pogorszenie się zdrowia chłopca.
- Troska pana Wawrzynkiewicza o stan ucznia.

23. Otrzymanie przez chłopca kolejnego listu od matki, w którym pisze, że nie oczekuje już od niego celujących.

24. Wydalenie Michasia ze szkoły przed Bożym Narodzeniem.
- Cichy smutek chłopca.
- Złe samopoczucie i ból głowy chłopca.

25. Śmiertelna choroba Michasia.
- Obudzenie pana Wawrzynkiewicza o trzeciej w nocy przez chłopca, który w gorączce powtarzał lekcje.
- Wezwanie lekarza i stwierdzenie przez niego zapalenie mózgu.

26. Przybycie matki Michasia.
- Zmartwienie i troska pani Marii.
- Chwilowe rozpoznanie matki przez chore dziecko.

27. Powtarzanie w malignie łacińskich słów wyuczonej ministrantury przez chłopca. Wywieranie przez te słowa tragicznego wrażenia na nauczycielu.

28. Obserwowanie przez pana Wawrzynkiewicza radosnych ludzi w Wigilię Bożego Narodzenia.

29. Przebieg choroby chłopca.
- Wołanie matki i siostry przez Michasia.
- Pogorszenie się stanu chłopca; obawa, że kona.
- Poprawa stanu chłopca; nadzieja na wyleczenie.

30. Położenie się spać przez zmęczonego nauczyciela.
- Obudzenie Wawrzynkiewicza przez krzyk pani Marii.
- Śmierć Michasia.

31. Przygotowania do pogrzebu.
- Rozpacz matki.
- Przyjście kolegów chłopca i ich podziw dla nowej roli kolegi.

32. Pogrzeb Michasia.

33. Przypominanie sobie Michasia roku po śmierci chłopca. Obawa pana Wawrzynkiewicza, że wkrótce podąży jego śladem.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela - streszczenie
2  Znaczenie tytułu, czas i miejsce akcji
3  Michaś jako ofiara szkoły zaborczejKomentarze: Plan wydarzeń

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: